Dziękujemy za zainteresowanie!
Rekrutacja zakończona.

Każdy uczestnik zakwalifikowany do badania otrzyma bezpłatny, rzetelny test przeciwciał anty-SARS-CoV-2, wykonywany w renomowanych laboratoriach ALAB na terenie Polski.

Rekrutacja zakończona Dowiedz się więcej

Ocena ryzyka przebiegu COVID-19 oraz identyfikacja osób o zwiększonej oporności na infekcje wirusem SARS-CoV-2

Doświadczenie ostatnich miesięcy pokazuje, że choroba COVID-19 przebiega u ludzi w sposób bardzo zróżnicowany. Od braku zarażenia pomimo kontaktów z osobami chorymi, przez przebieg bezobjawowy, łagodny, aż do ciężkiego przebiegu choroby z koniecznością hospitalizacji, która może kończyć się śmiercią. Uważamy, że przyczyny i odpowiedzi są ukryte w genach.

Połączyliśmy siły Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz MNM Diagnostics i jako Polska Grupa Badawcza rozpoczynamy projekt naukowy, którego celem będzie stworzenie szybkiego i taniego testu diagnostycznego. Taki test może realnie przyczynić się do opanowania wirusa SARS-CoV-2 w Polsce i na całym świecie.

Rekrutacja zakończona Dowiedz się więcej

Kogo szukamy

Domownicy

Szukamy osób mieszkających wspólnie w tym samym domu, wśród których przynajmniej jedna osoba chorowała na COVID-19

+

Bezobjawowi

Przynajmniej jeden z domowników, mimo przebywania z osobą chorą, nie miał objawów choroby COVID-19

+

Spokrewnieni

Osoba, która chorowała i osoba zdrowa są ze sobą spokrewnione (np. brat i siostra, rodzic i dziecko, wnuczek i babcia)

Jeśli spełniasz powyższe kryteria, to oznacza, że szukamy właśnie Ciebie i Twojej rodziny. Każdy może pomóc w walce z pandemią.
Rekrutacja zakończona

FAQ

Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi. Sprawdź, a jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie - napisz do nas

Ile osób może się zgłosić z jednego gospodarstwa domowego?

Mogą zgłosić się wszystkie osoby mieszkające w tym samym domu, choć nie wszystkie mogą być później zakwalifikowane do badania genetycznego.

Podstawą zakwalifikowania danej osoby do badania będzie przeprowadzony szczegółowy wywiad i jego analiza, a następnie wysokiej jakości test na obecność przeciwciał.

Czy fakt przebycia infekcji COVID-19 członka rodziny należy udokumentować testem diagnostycznym?

Tak, przynajmniej jeden z domowników powinien mieć udokumentowaną infekcję wirusową SARS-CoV-2 testem PCR.

Na czym polega badanie?

W pierwszej kolejności przeprowadzony zostanie specjalistyczny wywiad, a na jego podstawie podejmiemy decyzję o zakwalifikowaniu do dalszego etapu badania.

W drugim etapie pobrana zostanie próbka krwi do badań serologicznych i genetycznych.

Jakiemu badaniu będzie poddana moja próbka krwi?

Pobrana próbka krwi będzie poddana testowi serologicznemu na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2, a w przypadku zakwalifikowania do badania genetycznego, zostanie odczytana sekwencja całego genomu badanej osoby.

Czy badanie będzie anonimowe?

Każda próbka oraz dane jej dotyczące będą pseudonimizowane, tj. oznaczone specjalnym i unikatowym kodem alfanumerycznym, dzięki czemu badacze nie będą znali tożsamości osoby, od której daną próbkę pobrano.

Często zmieniam miejsce zamieszkania i dużo podróżuję. Czy będę uznany/a za domownika osoby chorej?

Warunkiem uznania za „domownika” jest wspólne mieszkanie przez kilka dni w okresie występowania objawów COVID-19 u chorego domownika lub kilka dni przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby u tej osoby.

Czy domownicy muszą być rodziną, czy muszą być spokrewnieni?

Przynajmniej dwoje domowników powinno być spokrewnionych w relacji rodzic-dziecko, wnuczek-babcia/dziadek lub rodzeństwo. Nie wszyscy domownicy muszą być ze sobą spokrewnieni.

Czy pary/małżeństwa też mogą brać udział w badaniu?

Tak, ale tylko jeśli mieszkają razem z przynajmniej jednym spokrewnionym członkiem rodziny.  Sami małżonkowie z genetycznego punktu widzenia nie są  spokrewnieni. W tym badaniu istotne jest pokrewieństwo.

Dlaczego w tym projekcie tak ważne jest pokrewieństwo osób badanych?

Pokrewieństwo osób zakwalifikowanych do projektu gwarantuje duże podobieństwo pomiędzy ich genomami, a to z kolei pozwala na bardziej precyzyjną identyfikację genów odpowiedzialnych za przebieg choroby COVID-19.

Dlaczego kryteria kwalifikacji do badania są tak rygorystyczne?

Rekrutacja do badania naukowego wymaga bardzo rygorystycznych kryteriów, bo tylko wtedy możemy zaufać wynikom badania po zakończeniu projektu.

Szczególnie w badaniach genetycznych wiele czynników ma znaczenie i mogłoby wpłynąć na ostateczne wyniki analiz.

Co otrzymam w zamian za udział?

Rzetelny test na COVID-19 dla całej rodziny: każdy uczestnik zakwalifikowany do badania otrzyma wyniki badań serologicznych, informujące o tym, czy dana osoba przeszła chorobę COVID-19 czy nie. Badanie będzie przeprowadzone przez renomowane laboratoria diagnostyczne ALAB, a zastosowany test jest najlepszym obecnie dostępnym na rynku, o najwyższej jakości i czułości. Wszystko to zupełnie bezpłatnie.

Kiedy będą wyniki badania?

Cząstkowe wyniki projektu oraz informacje o postępach w projekcie będą publikowane w formie ciekawostek w mediach społecznościowych Szpitala oraz MNM Diagnostics. Pełne wyniki projektu będą opublikowane w drugiej połowie 2021 roku.

Dlaczego warto

Możesz stanąć do walki z koronawirusem razem z nami - ramię w ramię z naukowcami i lekarzami.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 nie słabnie, a liczba zarażonych osób jest duża. Połączyliśmy siły i jako Polska Grupa Badawcza chcemy przyczynić się do jak najszybszego opanowania sytuacji epidemiologicznej nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie. Dołączyliśmy również do międzynarodowej grupy badawczej Covid Human Genetic Effort, aby wraz z naukowcami z całego świata konsultować i udoskonalać metody analizy genomu człowieka w celu poznania mechanizmu odporności i podatności na wirus SARS-CoV-2.

Wiemy już,  że u niektórych osób, pomimo kontaktu z chorymi na COVID-19, nie dochodzi do rozwoju choroby w ogóle. Czasem choroba ma przebieg bezobjawowy lub jej przebieg jest bardzo łagodny. Inni natomiast przechodzą chorobę bardzo ciężko, a nawet wymagają hospitalizacji. Uważamy, że przyczyna tak zróżnicowanego przebiegu choroby może być ukryta w genach.

Wykorzystując najnowocześniejszą i najbardziej precyzyjną metodę diagnostyczną, jaką jest sekwencjonowanie całego genomu (ang. Whole Genome Sequencing, WGS) chcemy zidentyfikować markery genetyczne, które mogą warunkować ciężki lub łagodny przebieg choroby COVID-19. Być może uda nam się również odnaleźć takie warianty, które sprawiają, że niektórzy z nas są całkowicie odporni na zachorowanie na COVID-19.

To wszystko nie będzie jednak możliwe bez Twojego udziału! Dzięki Tobie możemy zmienić bieg pandemii i ochronić osoby najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby.

Dodatkowo każda osoba zakwalifikowana do badania będzie miała wykonany najwyższej jakości test na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w wybranej placówce ALAB na terenie kraju. Wyniki tego badania dostarczą informacji, czy dana osoba przeszła chorobę COVID-19.

Dołącz do nas. Razem pomożemy w walce z pandemią.

Whole Genome Sequencing

Sekwencjonowanie całogenomowe (ang. Whole Genome Sequencing, WGS) to nowoczesne i zaawansowane narzędzie diagnostyczne, które pozwala na analizę wszystkich informacji zawartych w genomie. Wykorzystanie tej techniki w badaniach nad COVID-19 może pomóc w identyfikacji tych elementów genomu Pacjenta, które mogą warunkować przebieg choroby.

Analiza

Analiza materiału genetycznego pacjentów pozwoli określić, czy w genomach osób zakażonych znajdują się warianty genetyczne warunkujące predyspozycje do zachorowania na COVID-19.

Tworzenie testu

Uzyskane wyniki pomogą nam zaprojektować szybki, prosty i tani test diagnostyczny, który umożliwi identyfikację osób o predyspozycjach do ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz osób o zwiększonej odporności na infekcję wirusem SARS-CoV-2.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest odkrycie patogenezy niewyjaśnionego, ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 u wcześniej zdrowych pacjentów. Mamy również nadzieję, że przeprowadzone badania doprowadzą nas do odkrycia nowych możliwości terapeutycznych dla osób starszych z chorobami współistniejącymi, którzy są najbardziej narażeni na ciężki przebieg COVID-19.

O nas

Łączymy siły jako Polska Grupa Badawcza

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Szpital MSWiA, zlokalizowany w samym sercu Warszawy, rozpoczął swoją działalność w 1951 roku i do dzisiaj jest jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali wchodzących w skład Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Centralny Szpital Kliniczny to nowoczesny ośrodek diagnostyczno-leczniczy, przyjazny pacjentom i ich rodzinom, będący ośrodkiem innowacyjnych procedur i zabiegów medycznych. W ramach szpitala przy ul. Wołoskiej 137 działa: 7 oddziałów, 19 klinik, 4 przychodnie, 39 poradni, 9 pracowni diagnostycznych oraz 5 zakładów diagnostycznych.

MNM Diagnostics Sp. z o. o.

MNM Diagnostics to interdyscyplinarny zespół ekspertów z dziedzin: struktury DNA, biologii komórki nowotworowej, tworzenia algorytmów, sztucznej inteligencji oraz transferu technologii, którzy doświadczenie zdobywali m.in. na Uniwersytecie w Oksfordzie, Cambridge, National Institutes of Health w USA oraz Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Celem firmy jest opracowanie szybkiej i precyzyjnej diagnostyki genetycznej dla indywidualnego pacjenta, której efektem będzie zrozumienie chorób o podłożu genetycznym oraz zwiększenie skuteczności terapii dla osób ze zdiagnozowanym nowotworem. W przeciwieństwie do tradycyjnej diagnostyki genetycznej, w której analizuje się tylko 0.1% informacji zawartej w DNA, MNM pokazuje, jak kluczowe w leczeniu chorób jest pozostałe 99.9% ludzkiego genomu.

kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami